Biografija

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ

Image
Advokat Boško Diljević rođen je u Banja Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Pravosudni ispit položio je u Sarajevu, pred komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Trenutno je posvećen završetku magistarskih studija iz oblasti Prava intelektualne svojine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoju pravnu karijeru započeo je radeći u osiguravajućem društvu u Banja Luci, u kome je dugi niz godina radio kao stručni saradnik za pravne poslove i zastupanje.

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske.

Govori engleski jezik.

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere.

Gnaeus Domitius Annius Ulpianus

PRAVNE USLUGE

Naknada štete
Usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima kao i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima. 
Naknada štete prouzrokovane saobraćajnom nezgodom
Naknada štete na radu i van rada
Upravni postupak i upravni spor
Advokat Boško Diljević pruža usluge davanja pravnih savjeta, podnošenja tužbi kao i zastupanja pravnih interesa i zaštita prava klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima. Naročito se izdvaja višegodišnje iskustvo u zastupanju i zaštiti interesa klijenata pred Fondom PIO i Republičkom upravom za geodetske i imovinskopravne poslove.
Parnični postupak
Javne nabavke
Image

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ

+387 65 676 578
+387 51 491 564

advokatboskodiljevic@gmail.com

Ponedeljak-Petak: 10:00 am - 06:00 pm
Subota-Nedelja: Ne radimo

Vase Pelagića 7
Banja Luka 78000
BiH

© 2024 Advokat Boško Diljević. Sva prava zadržana.