O Nama

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ

U cilju zaštite prava i pravnih interesa klijenata advokat Boško Diljević zajedno sa svojim timom saradnika, stručno i kvalitetno pruža usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima.

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere.

Gnaeus Domitius Annius Ulpianus
Image

PRAVNE USLUGE

Naknada štete
Usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima kao i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima. 
Naknada štete prouzrokovane saobraćajnom nezgodom
Naknada štete na radu i van rada
Upravni postupak i upravni spor
Advokat Boško Diljević pruža usluge davanja pravnih savjeta, podnošenja tužbi kao i zastupanja pravnih interesa i zaštita prava klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima. Naročito se izdvaja višegodišnje iskustvo u zastupanju i zaštiti interesa klijenata pred Fondom PIO i Republičkom upravom za geodetske i imovinskopravne poslove.
Parnični postupak
Javne nabavke
Image

ADVOKAT BOŠKO DILJEVIĆ

+387 65 676 578
+387 51 491 564

advokatboskodiljevic@gmail.com

Ponedeljak-Petak: 10:00 am - 06:00 pm
Subota-Nedelja: Ne radimo

Vase Pelagića 7
Banja Luka 78000
BiH

© 2024 Advokat Boško Diljević. Sva prava zadržana.